ENGLISH  |  中文


CHINA BRANCH

President:
Ronnie Chen
Vice President:
Yang Qiang
Secretary-General:
Zhang Yihe
Deputy Secretary - General:
Su Yunchao
Finance:
Xie Yangshan

Deputy Finance:
Zhao Zhicai
Chief Director:
Zhong Junkui
Director:
Yan Hongbo
Director:
Liang Yongguang
Director:
Kuang Ziwen© International FengShui Culture Association